วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี : วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จังหวัดอยุธยา

ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี : วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จังหวัดอยุธยา


วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จ.อยุธยา วัดนี้สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่งเป็นศิลปะแบบโกธิค ภายในประดิษฐาน พระพุทธนฤมลธรรโมภาส เป็นพระประธานออกแบบโดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ 
โดยผสมผสานศิลปะแบบประเพณีนิยม และศิลปะแบบตะวันตกเข้าด้วยกัน ซึ่งมีพุทธลักษณะคล้ายสามัญชน นอกจากนี้ บริเวณฐานชุกชีก็มีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนแบบโบสถ์ และฝาผนังโบสถ์ด้านหน้าของพระประธานนั้น เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ ๕ ที่ประดับด้วยกระจกสี มองดูมีความสวยงามแปลกตามาก

สถานที่ตั้ง : เกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี : พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด

ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี พาชม พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จ.ร้อยเอ็ด ความสวยงามของพระมหาเจดีย์แห่งนี้ คือ การผสมผสานระหว่างองค์พระปฐมเจดีย์ ศิลปะของภาคกลาง และ พระธาตุพนม ศิลปะของภาคอีสานเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว จากภายนอกตัวอาคารเป็นพื้นสีขาวตกแต่งลวดลายด้วยสีทองเหลืองอร่ามตระการตา บริเวณโดยรอบล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8 ทิศ ภายในพระมหาเจดีย์ ตกแต่งอย่างสวยงามเหมือนอยู่บนแดนสวรรค์ มีรูปปั้นเทพบุตรและเทพธิดา ไปจนสวนที่อยู่รอบๆ ใช้งบประมาณในการสร้างรวมแล้วกว่า 3,000 ล้านบาท
สถานที่ตั้งของวัด : ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


#ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี : ขอเชิญชวนทุกท่าน ไปเที่ยว วัดพระบาทปู่ผาแดง

ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี พาทุกท่านไปเยือน วัดพระบาทปู่ผาแดง ซึ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งทอง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง คนที่ไปเที่ยวจะต้องนำรถมาจอดไว้เพื่อรอคิวนั่งรถสี่ล้อที่คณะกรรมการหมู่บ้านจัดเตรียมไว้ ค่าโดยสารท่านละ 60 บาท เพื่อขึ้นไปบริเวณลานที่พักของวัดอีกชั้นหนึ่ง จากนั้นเดินต่อขึ้นไปยอดดอยอีกประมาณ 1 กิโลเมตรด้วยทางบันไดเหล็กขนาดเล็ก โดยต้องแวะพักเป็นจุดก่อนจะถึงยอดดอยเพื่อชมความสวยงามของเจดีย์ลอยฟ้า
      วัดตั้งอยู่ในป่า หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ดอยปู่ยักษ์ หรือดอยพระบาทปู่ผาแดง ซึ่งสถานที่ ดังกล่าวได้มีพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จารึกไว้บนแผ่นหินขนาดใหญ่ และบริเวณวัดแห่งนี้ ได้มีถ้ำ อยู่หลายแห่ง เช่น ปล่องลมมหัศจรรย์ มีลายหินงามเตาหินปูนแบบโบราณ เป็นต้น

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี : ไปเที่ยว โบสถ์สีทอง วัดปากน้ำโจ้โล้ จ.ฉะเชิงเทรา

ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี ขอเชิญชวนทุกท่าน ไปเที่ยว โบสถ์สีทอง วัดปากน้ำโจ้โล้ จ.ฉะเชิงเทรา 

        อุโบสถที่เดียวของไทย ที่ทาสีทองทั้งหลัง สวยงามตระการตา ทั้งภายนอกและภายใน มีเรือโบราณ สมัยสมเด็จพระจ้าตากสินมหาราชได้รับชัยชนะ จึงทรงโปรดฯ ให้สร้างเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์ด้วย

เราไปชมรูปกันเลยไปดูข้างนอกกัน

#ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี